2016-03-07 17:26:09

16 THV Nguyễn Thị Mai Hương (HCMC5), Đoàn Việt Tiến (HNS3), Nguyễn Vũ Luân (HCMS3), Trần Đức Dũng (HNS5), Phạm Thị Thu Hoài (HNO6), Vũ Thị Kim Hường ( HCMC3), Chu Dũng (HCMC4), Đỗ Thị Kim Lĩnh (DNO3), Trần Long Vi (CTS5), Ngô Thị Phương Thảo (HNS4), Trần Thị Kim Hoàn (HNC5), Đào Quang Dũng (HCMS4), Bùi Việt Hà (HCMO7), Hoàng Thị Thu Hương (DNC4), Lê Thị Mỹ Hạnh (DNC3), Nguyễn Quang Trung (DNS2) đã kết thúc thành công các nhóm của mình!

2016-03-07 17:26:19

Từ ngày 7/12/2014 đến ngày 4/1/2015, sinh viên trường ĐH Đông Á tham gia dự án GetGreen Việt Nam – dự án được đồng tài trợ bởi chương trình SWITCH-Asia của Liên minh châu Âu.

2016-03-07 17:26:25

Chuỗi sự kiện Ngày hội bền vững cùng dự án GetGreen Việt Nam giai đoạn 2 sẽ diễn ra trong tháng 3,4/2015 tại 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

2016-03-07 17:26:32

 Trong chuỗi hoạt động của GetGreen Việt Nam – dự án được đồng tài trợ bởi chương trình SWITCH-Asia của Liên minh châu Âu, sinh viên trường ĐH Đông Á đã tham gia chuyến đi thực tế và đồng sáng tạo với doanh nghi

2016-03-07 17:26:39

16 THV Nguyễn Thị Mai Hương (HCMC5), Đoàn Việt Tiến (HNS3), Nguyễn Vũ Luân (HCMS3), Trần Đức Dũng (HNS5), Phạm Thị Thu Hoài (HNO6), Vũ Thị Kim Hường ( HCMC3), Chu Dũng (HCMC4), Đỗ Thị Kim Lĩnh (DNO3), Trần Long Vi (CTS5)

2016-03-07 17:27:27

Trong tuần trước, các nhóm của THV Nguyễn Thị Mai Hương (HCMC5), Nguyễn Việt Tiến (HNS3), Nguyễn Vũ Luân (HCMS3), Trần Đức Dũng (HNS5), Phạm Thị Thu Hoài (HNO6), Vũ Thị Kim Hường ( HCMC3), Chu Dũng (HCMC4), Đỗ Thị Kim Lĩnh (DNO3)

2016-03-07 17:27:48

Quyên góp đồ cũ hoặc đổi đồ là hành động đơn giản để bạn có thể chia sẻ những đồ đạc mình không cần dùng cho những người chưa có hoặc đang cần. việc này vừa có ý nghĩa xã hội vừa có ý nghĩa môi trường do tiết giảm được một lượng lớn rác thải và tránh lãng phí tài nguyên

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây