Sinh viên RMIT nghiên cứu đối tượng mục tiêu của Sống xanh Việt Nam

Trong khuôn khổ môn Marketing Research của Đại học RMIT, Hà Nội, 18 sinh viên đã cùng nhau thực hiện một nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng trong dự án Sống xanh Việt Nam, tập trung vào việc tìm hiểu các rào cản, động lực đối với hành vi tiêu dùng của người dân thuộc tầng lớp trung lưu ở Hà Nội, và từ đó xác định các “hạt giống thay đổi”. 

 

Do hạn chế về mặt thời gian và nguồn lực, các bạn sinh viên đã lựa chọn nhóm các mặt hàng tiêu dùng nhanh (fast moving consumer group – FMCG) gồm thực phẩm và đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm chăm sóc gia đình và tập trung vào 3 nhóm phụ nữ 18 – 24, 25 – 34 và 35 – 45 tuổi. Nghiên cứu được tiến hành dưới 2 hình thức chính: 54 cuộc phỏng vấn (với thời lượng 1.5 tiếng) phân bố đều cho các nhóm đối tượng và 216 bản khảo sát qua mạng với đối tượng chủ yếu thuộc nhóm 18 – 24 tuổi.

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều điểm khá thú vị. Giá của sản phẩm được cho là yếu tố cản trở, tuy nhiên đó không phải là yếu tố quan trọng nhất, vì khảo sát cho thấy yếu tố nguồn gốc, vệ sinh, ảnh hưởng tới sức khỏe đều có tác động lớn đến quyết định lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng thu nhập trung lưu. Ngoài ra, Internet là một phương pháp hữu hiệu để truyền thông cho nhóm phụ nữ 18 – 35 tuổi, trong khi nhóm phụ nữ từ 35 tuổi trở lên muốn được tiếp cận thông qua truyền hình.

Tranh luận cũng nảy ra giữa 2 nhóm thực hiện khi kết luận nhóm “hạt giống thay đổi” tiềm năng. Nhóm Foxes cho rằng nên tiếp cận phụ nữ ở lứa tuổi 18 – 24 vì đây là độ tuổi năng động, nhiệt huyết nhất và có nhận thức cao. Trong khi đó, nhóm Unicorns lại đánh giá nhóm phụ nữ 25 – 34 tuổi là nhóm có quyền quyết định và sức mua lớn hơn, có khả năng tác động đến các nhóm khác.

Mặc dù còn nhiều hạn chế do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, thông qua bài tập này, các bạn sinh viên đã có cơ hội để tìm hiểu về những lựa chọn sống bền vững, đồng thời, dự án Sống xanh Việt Nam cũng nhận được thêm rất nhiều đóng góp cho quá trình hoạt động của mình.

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây