Đồng sáng tạo

Một trong các mục tiêu quan trọng của GGVN là tạo ra mối liên kết giữa người tiêu dùng vớicác nhà sản xuất và cung ứng dịch vụ để từ đó sáng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời đem lại lợi ích cho doanh nghiệp theo hướng phát triển Bền vững. GGVN đã thực hiên phát triển phương pháp luận hoàn toàn mới áp dụng cho các giai đoạn làm việc với từng bên của mối liên kết:
 
* Giai đoạn 1 (Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp tiềm năng): GGVN làm việc với doanh nghiệp để xác định các mục tiêu cho Đồng sáng tạo. Chìa khóa là phải tìm ra mối liên hệ giữa các mục tiêu của doanh nghiệp với các tiêu chí của Tiêu dùng Bền vững. Từ đó đưa ra các định hướng thảo luận cho các buổi làm việc sáng tạo trong giai đoạn 2.
 
* Giai đoạn 2 (Đồng sáng tạo): Tại các buổi làm việc này, người tiêu dùng và doanh nghiệp cùng nhau thảo luận và phát triển các ý tưởng, giải pháp để khắc phục các sự cố hiện tại hoặc để đưa ra các ý tưởng cho sản phẩm, dịch vụ mới. Có hai nguyên tắc xuyên suốt cho Đồng sáng tạo là:
 
 
* Giai đoạn 3 (Đánh giá và Kế hoạch): GGVN và doanh nghiệp cùng nhau đánh giá kết quả của giai đoạn 2. Từ đó đưa ra các kế hoạch hành động để thực hiện các giải pháp trên cơ sở đáp ứng tối đa nhu cầu người tiêu dùng và phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp.
 
 
Tải tài liệu hướng dẫn thực hiện Đồng sáng tạo tại đây

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây