Lịch hoạt động nhóm của dự án GetGreen từ 07/12 -14/12

Trong tuần trước, các nhóm của THV Nguyễn Thị Mai Hương (HCMC5), Nguyễn Việt Tiến (HNS3), Nguyễn Vũ Luân (HCMS3), Trần Đức Dũng (HNS5), Phạm Thị Thu Hoài (HNO6), Vũ Thị Kim Hường ( HCMC3), Chu Dũng (HCMC4), Đỗ Thị Kim Lĩnh (DNO3) đã kết thúc thành công 6 buổi tập huấn sống xanh!

Hiện có 15 nhóm đang tiếp tục các buổi tập huấn: CTS5, HCMS4, HNO5, HCMO5, CTS4, HCMO7, DNS2, DNC4, HNS4, DNC3, HNC4, HCMO6, CTO2, CTC3, HNC3.
3 nhóm cuối cùng bắt đầu tuần này và tuần tới:  HNC4, DNS3, CTC3

Chia sẻ thông tin hay trong tuần này:

 

6 cách tiết kiệm nước sinh hoạt   (link)

Video clip truyền cảm hứng về tiết kiệm nước ( link)

Video clip vui về chủ đề Giao thông thông minh: Đi chung ( link)

Giới thiệu mạng xã hội đi chung xe  ( link )

 Clip Tác động môi trường và giao thông ( link)

 Video clip tiết kiệm năng lượng ở trường học và văn phòng ( link)

 Clip: Những câu chuyện về tiêu phí điện năng của TED ( link)

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây