Không gian Sống Bền vững – hỗ trợ hoạt động nhóm GGVN

Ngày 29/04/2014,  Lễ giới thiệu  “Không gian Sống Bền vững – Sustainable Living Space” đã được tổ chức bởi Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam (VNCPC) nhằm giới thiệu các sản phẩm mẫu bền vững và không gian đồng sáng tạo, hỗ trợ hoạt động thúc đẩy tiêu dùng bền vững cho 52 nhóm Sống Xanh của dự án GetGreen Việt Nam. Khu trưng bày đặt tại tầng 6, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Toàn ảnh khu trưng bày

Các sản phẩm mẫu trưng bày đại diện cho 2000 sản phẩm được phát triển trong hai dự án Sản xuất Sạch hơn vì Sản phẩm Tốt hơn (CP4BP) và Đổi mới Sản phẩm Bền vững (SPIN)là kết quả sau 7 năm nỗ lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo của các chuyên gia Việt Nam và Hà Lan hợp tác với 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Trước đó, các sản phẩm được trưng bày tại showroom Hàng Xanh – Green Street, số 45 Bát Sứ, Hà Nội từ tháng 9/2013 đến tháng 3/2014.

Khu trưng bày sẽ tiếp tục đón nhận các sản phẩm bền vững của các doanh nghiệp có mong muốn giới thiệu sản phẩm, mở rộng mạng lưới và tăng cường cơ hội hợp tác với các cá nhân, tổ chức hoạt động cùng lĩnh vực.

“Không gian Sống Bền vững – Sustainable Living Space” được kiến tạo với sự ủng hộ của các đối tác, đặc biệt là Đại học Công nghệ Delft (TUDelft), Hà Lan – cơ quan chủ trì thực hiện dự án và Ban giám hiệu trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhằm để tiếp tục giới thiệu các sản phẩm sau khi dự án SPIN kết thúc.

Một số ảnh tại Lễ giới thiệu:

_MG_0098

_MG_0099

_MG_0120\_MG_0129

_MG_0310

_MG_0337

_MG_0369


 

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây