Họp các đối tác dự án Sống Xanh Việt Nam tại Hà Nội

Sau gần 1 năm dự án Sống Xanh Việt Nam đi vào triển khai tại Việt Nam, ba đối tác Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan), Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) và Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) đã họp tại văn phòng AITVN vào tháng 3/2013. Đây là cuộc họp định kỳ diễn ra nửa năm một lần trong suốt thời gian thực hiện dự án nhằm đánh giá trong nội bộ quá trình thực hiện và đưa ra những điều chỉnh cần thiết.

http://news.scp.vn/wp-content/uploads/2013/04/IMAG0070.jpg

Về cơ bản, giai đoạn khởi động và nghiên cứu của dự án đã đi vào hoàn tất. Nhóm thực hiện dự án Sống Xanh Việt Nam hiện đang xây dựng tài liệu cho 10 nhóm thử nghiệm (test group) tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này sẽ được triển khai từ tháng 04/2013 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 08/2013.

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây