Get Green đánh giá hiệu quả làm việc sau giai đoạn thử nghiệm

Ngày 10/10/2013, tại Viện công nghệ châu Á tại Việt Nam, nhóm dự án Get Green đã tham gia buổi Đánh giá về năng lực và hiệu quả hoạt động nhóm nhằm tăng cường hiểu biết chung giữa thành viên ban điều phối và nâng cao hiệu quả làm việc nhóm dự án.

 

http://news.scp.vn/wp-content/uploads/2013/10/IMG_7002.JPG

TS. Kim Ngọc - Điều phối viên chương trình eMBA tại Việt Nam - chủ trì buổi đánh giá kết quả làm việc nhóm

Buổi đánh giá được điều hành bởi tiến sĩ Kim Ngọc – Điều phối viên chương trình eMBA tại Việt Nam. Bằng các phương pháp thảo luận nhóm, đánh giá và tự đánh giá lượng công việc và hiệu quả làm việc của từng thành viên, nhóm dự án được cung cấp một cách nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về các vấn đề trong quá trình làm việc nhóm, tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên và guồng làm việc chung. Từ đó, ban điều phối cũng như mỗi thành viên sẽ  nhìn nhận và thay đổi nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong làm việc nhóm để mang lại hiệu quả cho toàn bộ dự án trong 1,5 năm còn lại.

http://news.scp.vn/wp-content/uploads/2013/10/IMG_7006.JPG

 

http://news.scp.vn/wp-content/uploads/2013/10/IMG_7048.JPG

http://news.scp.vn/wp-content/uploads/2013/10/IMG_7038.JPG

Cùng với đó, trong thời gian từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2013, dự án Get Green sẽ tập trung xây dựng phương pháp luận, bộ công cụ dành cho người tham gia và các cán bộ đào tạo của dự án nhằm hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 1000 hạt giống thay đổi trong năm tiếp theo. Qua 6 tháng triển khai nhóm thử nghiệm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhóm dự án đã thu thập được nhiều thông tin và dữ liệu bổ ích, đây là những nguồn tư liệu, thông tin quý giá để nhóm xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết cho giai đoạn tiếp cận diện rộng trong năm tiếp theo.

Theo ông Floris van del Marcel – Đại học công nghệ Delft Hà Lan – cho biết: “Trong năm tới, Get Green sẽ vẫn giữ mục tiêu ban đầu của dự án nhưng cũng có một vài điểm thay đổi trong đối tượng và cách triển khai để phù hợp hơn với người tiêu dùng và bối cảnh sinh hoạt của xã hội Việt Nam hiện nay. Chúng tôi tin rằng dự án sẽ tạo ra một phong cách tiêu dùng mới và bền vững, thân thiện với môi trường cho người tiêu dùng Việt Nam. Đây sẽ là một bước nền tảng quan trọng cho các dự án thúc đẩy tiêu dùng bền vững tiếp cận từ phía người tiêu dùng tiếp theo được thực hiện tại Việt Nam”

Vào đầu tháng 1 năm 2014, nhóm dự án sẽ công bố kết quả làm việc trong 4 tháng xây dựng phương pháp luận và tài liệu đào tạo, đồng thời bước vào giai đoạn chuẩn bị cho việc tiến hành đào tạo 1000 hạt giống thay đổi tại các thành phố lớn của Việt Nam.
 

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây