Tin tức khác

2015-05-25 11:32:02

14 ý tưởng tái chế siêu cool, vừa độc đáo vừa “xanh” cho khu vườn của bạn

2016-03-07 17:27:48

Quyên góp đồ cũ hoặc đổi đồ là hành động đơn giản để bạn có thể chia sẻ những đồ đạc mình không cần dùng cho những người chưa có hoặc đang cần. việc này vừa có ý nghĩa xã hội vừa có ý nghĩa môi trường do tiết giảm được một lượng lớn rác thải và tránh lãng phí tài nguyên

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây