Liên hệ

DỰ ÁN GETGREEN VIỆT NAM

Phòng 625, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 01, Đại Cồ Việt, Hà Nội

Tel: 04 3868 4849 

Email: info@getgreen.vn

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây