Giới thiệu chung

GETGREEN VIỆT NAM LÀ GÌ?
 
GetGreen Việt Nam là vườn ươm các “Hạt giống Thay đổi” - những người được truyền cảm hứng để thay đổi hành vi tiêu dùng của bản thân hướng tới bền vững vì lợi ích môi trường thông qua những thay đổi nhỏ trong những hành vi đơn giản thường ngày. Họ cũng sẽ là người thuyết phục gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thay đổi, sống xanh hơn. Chúng tôi gọi đó là “tiêu dùng bền vững” hay “sống và làm việc bền vững”. Dự án thành lập các cộng đồng tiêu dùng bền vững ở 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ với mong muốn những cộng đồng này sẽ ngày càng lớn mạnh thông qua việc lan tỏa thông điệp và lợi ích của tiêu dùng bền vững tới những người xung quanh.
 
TIÊU DÙNG BỀN VỮNG LÀ GÌ?
 
Trong phạm vi của dự án, tiêu dùng bền vững được hiểu là hành động mua, sử dụng và thải bỏ; trong đó người tiêu dùng cân nhắc trách nhiệm của bản thân đối với xã hội và môi trường bằng cách giảm thiểu tối đa tác động lên môi trường, đồng thời vẫn đáp ứng các nhu cầu và mong muốn cá nhân đảm bảo chất lượng cuộc sống trong sinh hoạt, ăn uống và làm việc hàng ngày.
 
THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

  1. Giới thiệu
  2. Về nhóm dự án

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây