EXPLORE MORE

Giới thiệu doanh nghiệp

Đồng sáng tạo là phương pháp kết nối tiêu dùng với các doanh nghiệp, mục đích để tạo ra các sản phẩm mới, cải thiện sản phẩm đang có của doanh nghiệp hướng tới tính bền vững cho các sản phẩm, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm bền vững nhiều hơn.

Dự án GetGreen đã làm cầu nối được cho 16 Doanh nghiệp Việt nam với các nhóm tiêu dùng xanh tham gia vào dự án và đưa ra được các ý tưởng hữu ích cho doanh nghiệp để phát triển tính bền vững trong các sản phẩm của mình.

Dự án cũng phát triển công cụ hỗ trợ thực hiện Đồng sáng tạo trực tuyến giúp các doanh nghiệp muốn thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng tại đây.