Rác thải sinh hoạt

  • Nói không với túi ni lông

  • Không vứt rác bừa bãi

  • Không đốt rác

  • Để đồ dùng có thể tái chế tại khu vực riêng trong nhà

  • Kiểm soát và tiết giảm những thứ bạn vứt bỏ đi

  • Tái sử dụng bao, gói

  • Quyên góp đồ dùng cũ cho tổ chức từ thiện địa phương

View More

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây