Là một ”tá điền” thành thị

  • Tiêu dùng thực phẩm hữu cơ

  • Tận dụng đồ ăn thừa

  • Lữu trữ và dùng nước mưa

  • Sử dụng các chất tẩy rửa tự nhiên

View More

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây