Hướng tới Văn phòng Xanh

  • Sử dụng hai chế độ ánh sáng trong văn phòng

  • Sử dụng các chế độ tiết kiệm năng lượng

  • Mua các sản phẩm làm từ vật liệu thân thiện với môi trường

  • Mua các đồ dùng đã được chứng nhận

  • Thuê dài hạn các thiết bị điện tử

  • Mua các thiết bị điện tử đã được chứng nhận

  • Tổ chức các cuộc thi nhỏ hướng tới văn phòng không có rác

View More

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây