Giao thông thông minh

 • Tắt động cơ khi dừng xe

 • Thường xuyên bảo dưỡng xe máy

 • Mua mũ bảo hiểm tốt

 • Giữ tốc độ ổn định/vừa phải

 • Tránh giờ cao điểm

 • Dùng chung xe máy

 • Mua loại xe máy tốt

 • Sử dụng phương tiện giao thông công cộng

 • Đi xe đạp

 • Đi ô-tô/taxi khi đi theo nhóm

 • Bán xe cũ/hỏng

View More

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây