Đi siêu thị

  • Lên danh sách các đồ cần mua

  • Mua thực phẩm đa dạng

  • Mua thực phẩm đúng mùa

  • Ưu tiên thực phẩm địa phương

  • Mua thực phẩm tại các địa chỉ tin cậy, nguồn gốc rõ ràng

  • Ưu tiên sử dụng bao, gói thân thiện với môi trường

  • Mua thực phẩm tươi được giảm giá

View More

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây