3R ở văn phòng

  • Tiết kiệm khăn giấy

  • Dán giấy nhớ để nhắc tiết kiệm điện

  • Bỏ rác vào thùng ở nơi công cộng

  • Gom và chia sẻ đồ dùng văn phòng có thể tái chế

  • Tái sử dụng đồ dùng trong văn phòng

  • Kiểm soát và tiết giảm những gì bạn bỏ đi

View More

Đồng sáng tạo vì Hành vi bền vững

GetGreen Việt Nam phát triển tài liệu hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thực hiện đồng sáng tạo với người tiêu dùng.

Bạn muốn tạo điểm xanh. Hãy truy cập tại đây